Amaç ve Kapsam

InnovatioSports Journal [Spor Bilimleri ve Yenilikçi Araştırmalar Dergisi]

DERGİNİN AMACI VE KONSEPTİ

Amaç:

"InnovatioSports," spor bilimleri ve spor endüstrisindeki ileriye dönük yaklaşımları, özgün araştırmaları ve önemli keşifleri desteklemeyi hedefler. Temel amacımız, spor dünyasında inovasyonu teşvik etmek ve spor bilimlerinin en son gelişmelerini okuyucularımıza sunarak bu alanın gelişimine katkıda bulunmaktır.

Kapsam / Konsept:

"InnovatioSports" dergisi, aşağıdaki alanları kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir:

  1. Spor Bilimleri ve Teknoloji: Spor bilimleri ve ileri teknolojinin sporcuların performansını nasıl optimize edebileceği konusundaki araştırmaları ve uygulamaları incelemektedir.
  2. Egzersiz Fizyolojisi ve Beslenme: Sporcu sağlığı, beslenme ve egzersiz fizyolojisi üzerine yoğunlaşır.
  3. Spor Psikolojisi ve Performans Geliştirme: Zihinsel sağlık, motivasyon ve sporcuların psikolojik desteklenmesi konularına odaklanan çalışmalara yer verir.
  4. Antrenman Bilimi ve Performans Analizi: Antrenman yöntemleri, performans analizi teknikleri ve spor koçluğuna yönelik inovasyonları ele almaktadır.
  5. Spor Tıbbı ve Sağlık Bilimleri: Spor yaralanmaları, rehabilitasyon, sağlık ve tıp alanındaki araştırmalara odaklanır.
  6. Spor Endüstrisi ve Pazarlama: Spor endüstrisi, pazarlama stratejileri ve sporla ilgili işletme konularındaki yenilikleri yüceltir.
  7. Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Etki: Sporun toplumsal etkileri, toplum projeleri ve sporun sosyal sorumluluğuna dair araştırmalara vurgu yapar.
  8. Rekreasyon ve Boş Zaman Aktiviteleri: Rekreasyon, boş zaman etkinlikleri, turizm, hobi ve eğlence konularını içerir. Bu alandaki çalışmalar, sporun yaygınlaşmasını teşvik eden ve spor dünyasına zenginlik katan yenilikleri araştırır.
  9. İnterdisipliner İlişkiler: Dergimiz, spor bilimleri ile diğer disiplinler arasındaki etkileşimi ve katkıyı inceleyen çalışmalara da yer verir. Bu disiplinler arası yaklaşım, bilimsel keşiflere ve çeşitliliğe olan katkımızı yansıtır.

"InnovatioSports Journal," spor bilimleri topluluğuna, araştırmacılara, spor yöneticilerine, antrenörlere ve spor endüstrisi profesyonellerine, sporun geleceğini şekillendirmeye yönelik yenilikçi fikirler ve araştırmalar sunmayı amaçlar. Bu dergi, spor bilimlerindeki en son gelişmeleri takip etmek ve spor dünyasını ileri taşımak isteyen herkese hitap eder.