Lisanslama ve Telif Hakkı

Lisanslama

Dergimizde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans, kullanıcıların dergimizde yayımlanan içeriği açık erişimle okumalarına, indirmelerine, kopyalamalarına, dağıtmalarına, basmalarına ve ticari olmayan amaçlar için değiştirmelerine izin verir. Ancak, kullanıcılar herhangi bir içeriği kullandıklarında dergiyi kaynak olarak göstermek zorundadırlar.

Telif Hakkı Devir Formu

Dergimizde yayımlanacak makaleler için yazarlar tarafından imzalanan telif hakkı devir formu ile telif hakları dergiye devredilmektedir. Aşağıdaki beyan ve taahhütleri içeren telif hakkı devir formu dergimizde kullanılmaktadır:

 1. Makalenin sunulan versiyonunun yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğu ve intihal içermediği beyan edilmektedir.
 2. Tüm yazarlar, çalışmaya bireysel olarak katkıda bulunduklarını ve tüm sorumluluğu üstlendiklerini beyan etmektedirler.
 3. Tüm yazarlar, sunulan makalenin son halini gördüklerini, onayladıklarını ve başvurduklarını beyan etmektedirler.
 4. Makalenin başka bir yerde yayımlanmadığı veya basılmak için sunulmadığı beyan edilmektedir.
 5. Makalede yer alan metin, şekil ve dokümanların, diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediği beyan edilmektedir.
 6. Yazarlar, sunulan makale üzerindeki tüm mali hakları dergiye devretmeyi kabul etmektedirler.
 7. Yazarlar, telif hakkı dışında kalan patent vb. tescil edilmiş hakları, gelecekteki çalışmalarında ücret ödemeksizin kullanma hakkına sahiptirler.
 8. Yazarlar, makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkına sahiptirler.
 9. Makale, başka bir yayında kullanılmak istenirse, derginin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve dergiye atıfta bulunulması gerektiği belirtilmektedir.
 10. Yazarlar, makalede herhangi bir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını ve çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldıklarını beyan etmektedirler.
 11. Yazarlar, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda dergi ve dergi editörlerinin sorumlu olmadığını kabul etmektedirler.

 

Telif hakkı ve lisanslama ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle info@isjournal.org adresinden iletişime geçmekten çekinmeyiniz.