İntihal Politikası

InnovatioSports Journal, akademik etik değerlere ve bilimsel dürüstlüğe büyük önem vermektedir. Bu nedenle, dergi intihal politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

  1. Dergi, gönderilen makalelerde intihal tespiti yapmak için iThenticate gibi özel yazılım araçları kullanır. Metin benzerlikleri belirlendiğinde, ilgili makale incelenir ve gerekli adımlar atılır.

  2. İntihal oranı, derginin kabul ettiği standartlara göre değerlendirilir. InnovatioSports Journal, makalelerde %15'ten fazla intihal oranını kabul etmez. Herhangi bir intihal tespiti durumunda, seviyesine göre uygun önlemler alınır.

  3. Bir yazar, intihal tespiti sonucunda alınan bir karara itiraz etmek istiyorsa, itirazını yazılı olarak bildirebilir. Dergi, itirazı dikkate alacak ve gerekli incelemeleri yapacaktır.

  4. İntihal tespiti yapıldığında, dergi tarafından alınacak önlemler çeşitli olabilir. Bu önlemler, makalenin reddedilmesinden, yazarın bilgilendirilmesine kadar değişebilir. Ağır intihal vakalarında, dergi yazarın diğer çalışmalarını da inceleyebilir ve ilgili tüm çalışmaları reddedebilir.

  5. Dergi, intihal vakalarını açık ve şeffaf bir şekilde ele alır. Yazarlar ve okuyucular, derginin intihal politikası ve uygulamaları hakkında bilgilendirilir.