Yayın Programı

Hakem Süreci ve Yayın Takvimi

Dergimiz, yüksek kaliteli bilimsel içerikleri sunmak ve sürekli güncel kalmak amacıyla etkili bir hakem süreci ve düzenli bir yayın takvimi benimsemektedir.

Hakem Süreci: Dergimiz, bilimsel kaliteyi ve güvenirliği artırmak için çift kör hakem sürecini benimsemektedir. Bu süreçte, yazarlar ve hakemler arasındaki kimlikler gizli tutulur ve değerlendirme tarafsızca yapılır. Hakemler, derginin kapsamına uygun uzmanlar arasından seçilir. Ayrıca, yazarlara makalelerini hazırlarken rehberlik sağlanır ve hakemlerden gelen değerli geri bildirimlerle makaleler geliştirilir.

Yayın Takvimi: Dergimiz, yılda iki kez yayınlanacak şekilde planlanmıştır. İlk sayı 2023 yılının Aralık ayında yayınlanacak olup ikinci sayı 2024 yılının Mart ayında okuyucularımızla buluşacaktır. Yazarlar için teslim tarihleri her sayı için önceden belirlenir. İlk sayının yaklaşan teslim tarihi hakkında daha fazla bilgi için Yayın Takvimi'ni ziyaret edin.

Çift kör hakem sürecinin aşamaları:

 1. Makale Gönderme ve İlk Değerlendirme: Yazarlar hazırladıkları makaleleri dergiye gönderirler. Makale gönderildikten sonra, dergi editörleri makalenin ilgili alanla uygunluğunu ve temel gereksinimleri kontrol ederler.
 2. Hakem Seçimi: Dergi editörleri, çift kör hakem süreci için uygun hakemleri seçerler. Hakemler, makalenin içeriği ve uzmanlık alanı göz önüne alınarak seçilir. Hakemler, bağımsız ve tarafsız bir değerlendirme yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
 3. Hakemlerin Kimliklerinin Gizlenmesi: Çift kör hakem sürecinde, hem yazarların hem de hakemlerin kimlikleri gizlenir. Yazarlar, makalelerini gönderirken kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini ayrı bir dosyada sunarlar. Bu dosya, makalenin içeriğinden ayrı tutulur.
 4. Hakemlerin Değerlendirmesi: Hakemler, makaleyi değerlendirmek için yazarların kimliklerini bilmezler. Makalenin bilimsel geçerliliği, metodolojisi, sonuçları ve yazımı hakkında görüş bildirirler.
 5. Hakemlerin Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Dergi editörleri, hakemlerin değerlendirmelerini incelerler. Değerlendirmeler, makalenin kabul edilip edilmeyeceği veya revizyon gerekip gerekmediği hakkında karar vermede rehberlik eder.
 6. Revizyon Süreci (Opsiyonel): Hakemler, makaleyi revize edilmesi gerektiren noktaları belirtmişse, yazarlar bu önerilere göre makalelerini düzeltebilirler.
 7. Kabul veya Red Kararı: Editörler, hakem değerlendirmeleri ve yazarın revizyonlarını göz önünde bulundurarak karar verirler. Makale kabul edilirse, son düzenlemeler yapılır ve yayın için hazır hale getirilir.

Çift kör hakem süreci, değerlendirme sürecini daha adil ve bilimsel kılmak amacıyla kullanılır. Hem yazarların hem de hakemlerin kimliklerinin gizli olması, ön yargısız ve adil bir değerlendirme sağlar.

Dergimiz, yüksek kaliteye sahip bilimsel içerikler sunmayı taahhüt eder ve bu hedefe ulaşmak için şu prensipleri benimser:

 1. Yazar Rehberliği: Yazarlarımızın başarılı olmaları bizim için önemlidir. Bu nedenle, makalelerini hazırlarken dikkat etmeleri gereken konular hakkında rehberlik sağlarız.
 2. İşbirliği: Dergi, yazarlarımız ve hakemlerimiz arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla etkili bir online işbirliği platformu sunar. Bu platform, hakemlerin yorumlarını hızlı ve etkili bir şekilde iletebilmelerine olanak tanır.
 3. Çift Kör Hakemlik: Dergi, çift kör hakem sürecini benimser. Bu süreçte, hem yazarların hem de hakemlerin kimlikleri gizli tutulur, bu da değerlendirmenin tarafsızlığını sağlar.
 4. Geri Bildirim Süreci: Hakemlerimizden gelen değerli geri bildirimler, makalelerin kalitesini artırmamıza yardımcı olur. Yazarlarımıza bu geri bildirimlere göre düzeltme ve geliştirme fırsatı sunarız.
 5. Zaman Yönetimi: Hakem değerlendirme sürecini etkili bir şekilde yönetiriz. Belirli bir inceleme süresi belirler ve sürecin bu süreye uygun şekilde ilerlemesini sağlarız.
 6. Sürekli İyileştirmeler: Dergimizin hakem süreçlerini ve işleyişini düzenli olarak gözden geçirir ve iyileştirmeler yaparız. Bu, dergimizin bilimsel kalitesini artırma taahhüdümüzün bir parçasıdır.

Bu prensipler, dergimizin bilimsel kalitesini koruma ve artırma amacımızın bir yansımasıdır. İlerlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir dergi olarak, daima en iyi uygulamaları ve standartları benimsemeye kararlıyız.

 

Dergimizin Yayın Takvimi

İlk Sayı İçin Aralık Ayı Takvimi (2023):

 • Makale Başvurularının Son Tarihi: -
 • Hakem Değerlendirmelerinin Tamamlanması: 25 Kasım 2023
 • Makalelerin Düzeltmelerinin Alınması: 05 Aralık 2023
 • Son Makale Onayı ve Düzenlemelerin Tamamlanması: 15 Aralık 2023
 • İlk Sayının Yayınlanması: 25 Aralık 2023

Mart 2024 Sayısı İçin Takvim:

 • Makale Başvurularının Son Tarihi: -
 • Hakem Değerlendirmelerinin Tamamlanması: 10 Mart 2024
 • Makalelerin Düzeltmelerinin Alınması: 10-15 Mart 2024
 • Son Makale Onayı ve Düzenlemelerin Tamamlanması: 10-24 Mart 2024
 • Mart 2024 Sayısının Yayınlanması: 27 Mart 2024

Ekim 2024 Sayısı İçin Takvim:

 • Makale Başvurularının Son Tarihi: 31 Temmuz 2024
 • Hakem Değerlendirmelerinin Tamamlanması: 15 Eylül 2024
 • Makalelerin Düzeltmelerinin Alınması: 1-15 Ekim 2024
 • Son Makale Onayı ve Düzenlemelerin Tamamlanması: 10-20 Ekim 2024
 • Ekim 2024 Sayısının Yayınlanması: 27 Ekim 2024