Açık Erişim Politikası

InnovatioSports Journal, bilginin özgürce erişilebilir olması ve araştırma sonuçlarının küresel topluluğa kolayca ulaşılabilir olması konusundaki taahhüdünü göstermektedir. Bu nedenle, dergi aşağıdaki Açık Erişim Politikasını benimsemektedir:

 *InnovatioSports Journal, bilimsel bilginin yayılmasını teşvik etmeyi ve araştırma sonuçlarının tüm dünya çapındaki araştırmacılar, öğrenciler, ve ilgilenenler tarafından erişilebilir olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

*Dergimiz, tüm yayınlarını açık erişime tabi tutmaktadır. Böylece, dergide yayınlanan makaleler, herkesin ücretsiz olarak erişebileceği bir şekilde çevrimiçi olarak yayınlanır.

*InnovatioSports Journal, tüm yayınlarını yaratıcı bir şekilde lisanslamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, dergimizde yayımlanan makaleler Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) lisansı altında lisanslanmıştır. Bu lisans, makalelerin yeniden kullanımını, dağıtımını ve ticari olmayan veya ticari amaçlarla kullanımını kolaylaştırmaktadır.

*InnovatioSports Journal, makalelerin depolanması ve arşivlenmesi için uygun ve güvenilir bir depolama altyapısını sağlamaktadır. Bu, makalelerin uzun vadeli erişilebilirliğini ve korunmasını sağlamak için önemlidir.

*Dergimiz, yazarlardan makale işlem ücreti (APC) almamaktadır. InnovatioSports Journal, açık erişimi sürdürmek ve maliyetlerin yazarlar üzerindeki etkisini azaltmak için alternatif finansman modellerini araştırmaktadır.