Yazım Kuralları

DERGİYE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALARIN HAZIRLANMASI İÇİN KURALLAR

1. Başlık Sayfası (Yazar Bilgileri ve Çalışma Başlığı)

Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlıkları Tahoma serif yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde ve koyu olarak yazılmalıdır.

Yazar(lar)ın unvanı, adı, soyadı, ORCID Numara(lar)ı, kurum bilgileri, ve e-posta adres(ler)i, başlık altında sola yaslanarak alt alta sıralanmalıdır. Sorumlu yazar kısmında ilgili yazar (Yazar adı, soyadı, ORCID numarası, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi) bilgileri eksiksiz bir şekilde verilmelidir. Ayrıca, en az iki hakem önerisi de bu bölümde yer almalıdır. Detaylı bilgilere başlık sayfası şablonundan ulaşabilirsiniz.

 

2. Makale Metni

Başlık

Çalışmanın başlığı sadece baş harfler büyük olacak şekilde, 12 punto büyüklüğünde ve Tahoma serif yazı tipinde ortalanarak yazılmalıdır. Yazarların adı bu bölümde yer almamalıdır.

Özet (Abstract)

"Özet" başlığı altında, 150 ile 200 kelime arasında, Tahoma serif yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde tek paragraf halinde yazılmalıdır. Özet, çalışmanın temel noktalarını kapsayacak şekilde kısa ve öz bir şekilde açıklanmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler aynı sayfada, sırasıyla alt alta yer almalıdır. Ayrıca, makale şablonundaki talimatlar dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords)

Anahtar kelimeler alfabetik sırayla, virgülle ayrılarak en az 3 en fazla 5 kelime olarak Tahoma serif yazı tipinde yazılmalıdır.

Makale Bölümleri

Makale metni "Giriş", "Yöntem", "Bulgular", "Tartışma ve Sonuç", "Öneriler", ve "Kaynaklar" bölümlerinden oluşmalıdır. Ana başlıklar sayfanın ortasına hizalanmalı, sadece baş harfler büyük olacak şekilde, Tahoma yazı tipinde 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar sola hizalanmalıdır. Metin çift aralık kullanılarak yazılmalı ve iki tarafa hizalanmalıdır (blok metin olarak). Aralıklar ana başlıklardan önce 18 nk, sonra 6 nk; alt başlıklardan önce 12 nk, sonra 6 nk; metin içinde sadece paragraflardan sonra 6 nk olmalıdır. Makale çift aralıklı olmalıdır. Kenar boşlukları her tarafta 2,54 cm olarak ayarlanmalıdır.

Giriş bölümü, araştırmanın temel amacını ve önemini belirterek konunun bağlamını sağlamalıdır. Ayrıca, literatür taramasının yapıldığı, çalışmanın temel sorunları ve hipotezleri hakkında kısa bir genel bakış sunulmalıdır. Bu bölüm, okuyucuya araştırmanın önemini vurgular ve çalışmanın katkılarını açıklar.

Yöntem bölümü, araştırma tasarımını, katılımcıları, veri toplama yöntemlerini ve analiz prosedürlerini detaylı bir şekilde açıklar. Bu bölüm, araştırmanın nasıl yürütüldüğünü ve verilerin nasıl toplandığını net bir şekilde ortaya koymalıdır. Araştırmanın güvenilirliği ve geçerliliği de burada tartışılmalıdır.

Bulgular bölümü, elde edilen verilerin analizini sunar. Bu bölüm, tablolar, grafikler ve istatistiksel analizler aracılığıyla araştırmanın ana bulgularını detaylı bir şekilde rapor eder. Bulgular, objektif bir şekilde sunulmalıdır.

Tartışma bölümü, bulguların yorumlanması ve araştırmanın sonuçlarına ilişkin geniş bir analiz sunar. Bu bölüm, araştırmanın amacına ulaşma derecesini değerlendirir ve bulguların literatürdeki diğer çalışmalarla nasıl ilişkilendirilebileceğini tartışır. Sonuçlar özetlenir ve araştırmanın önemi vurgulanır.

Öneriler bölümü, araştırmanın sonuçlarına dayanarak gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler sunar. Bu bölüm, mevcut çalışmanın kısıtlamalarını ve gelecekteki araştırmacıların dikkate alması gereken alanları vurgular.

Kaynaklar bölümü, makalede kullanılan tüm kaynakların APA 7 formatına göre düzenlenmiş bir şekilde listelenmesini içerir. Bu bölüm, makalenin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek için önemlidir. "Kaynaklar 11 punto, Tahoma, 1 cm girintili, aralık önce 6 nk sonra 6 nk olmalıdır."

Gerekli görüldüğü durumlarda "Teşekkür" (acknowledgements) bölümü Tahoma serif yazı tipinde yazılmalıdır.

 

KAYNAKLAR

Araştırma makalenizi hazırlarken kaynakların düzgün bir şekilde yazılması son derece önemlidir. Kaynakların uygun bir biçimde belirtilmesi, çalışmanızın güvenirliğini ve profesyonelliğini artırır. Bu nedenle, aşağıda belirtilen yönergeleri titizlikle takip etmeye özen göstermelisiniz:

APA 7.0 Stili Kullanımı: Kaynaklarınızı APA 7.0 stiline uygun olarak hazırlamalısınız. Bu stil, kaynakların alıntılarının ve kaynak listesinin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda spesifik kurallar içerir. İlgili kurallara erişim için web sitemizdeki alıntı rehberini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, APA stil rehberinin resmi web sitesi olan https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples adresine de başvurmanız faydalı olacaktır.

DOI veya URL Kullanımı: Eğer kullanılabilirse, makalenin DOI'sini (Diğer Özgün Tanımlayıcı) kaynakça listesinde vermelisiniz. Eğer DOI yoksa, makalenin bulunduğu internet adresini belirtmelisiniz. DOI'yi kolayca bulmak için https://search.crossref.org/search/references adresini kullanabilirsiniz. DOI veya URL, okuyucuların kaynağa kolayca erişmelerini sağlar. Eğer kullanmak zorundaysanız, uzun URL'leri bir web uygulamasıyla kısaltın. Bu, hem kaynakça listesini düzenlerken yer kazanmanıza hem de URL'lerin okuyucular için daha düzenli görünmesine yardımcı olur.

Metinle Kaynakların Uyumluluğu: Makalenizin metin içindeki her alıntıyı, kaynakça listesinde doğru ve eksiksiz bir şekilde belirtmelisiniz. Alıntılarla kaynaklar arasındaki uyumsuzlukları kontrol etmek önemlidir.

Kısaltmaları Kullanmayın: Dergi başlıklarını, kitap adlarını veya diğer kaynak başlıklarını kısaltmalar kullanmadan tam olarak yazmaya özen gösterin. Bu, kaynakların daha açık ve okunaklı olmasını sağlar.

Sayfa Numaraları: Dergi makalelerini veya kitap bölümlerini listelediğinizde sayfa numaralarını eklemeniz okuyucuların ilgili içeriği kolayca bulmalarına yardımcı olur.

Cilt ve Sayı Numaraları: Dergi makaleleri için cilt ve sayı numaralarını belirtmeniz gerekebilir. Bu, makalelerin derginin belirli bir baskısına daha iyi gönderme yapılmasına yardımcı olur.

Aynı Yıl İçindeki Farklı Yazarlar: Birden fazla yazarın aynı yıl içinde yayınladığı kaynakları listelediğinizde, atıfların ayırt edilmesi için gerektiği kadar yazar adı eklemek, atıfların daha açık ve anlaşılır olmasını sağlar.

 

Metin içi Atıf

Tek Yazarlı:

 • Parantez içi alıntılar: (Smith, 2020) veya (Smith, 2020, s. 25)
 • Anlatısal alıntılar: Smith'e (2020) göre, sporun fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir.

Smith (2020) çalışmasında "metin alıntısı" (s. 25).

 

İki Yazarlı:

 • Parantez içi alıntılar: (Brown & Lee, 2019) yada (Brown & Lee, 2019, s. 42)
 • Anlatısal alıntılar: Brown ve Lee (2019) tarafından yapılan çalışmada sporla ilgili olarak...

Brown ve Lee (2019) çalışmalarında "metin alıntısı" (s. 42).

 

Üç Yazarlı veya Daha Fazlası:

 • Parantez içi alıntılar: (Johnson ve ark., 2018, s. 30)
 • Anlatısal alıntılar: Johnson ve diğerleri (2018) çalışmasında sporun psikolojik etkileri üzerine derinlemesine bir inceleme yapılmıştır.

Johnson ve diğerleri (2018) çalışmalarında "metin alıntısı" (s. 30).

iki farklı yazarı veya yazar grubunu ayırmak için noktalı virgül (;) kullanabilirsiniz

 • Parantez içi alıntılar: (Butler, 2017; Lipscomb, 2021) ya da (Brown ve ark., 2019, s. 55; Smith & Johnson, 2018, s. 42)
 • Anlatısal alıntılar: Butler (2017), Lipscomb (2021), and Sanchiz et al. (2017)

 

Aynı yazarın birden fazla çalışması varsa, yayın yıllarına göre sıralayın. En eski çalışma en önce gelir.

 • Smith, J. A. (2018), Smith, J. A. (2020).

 

Aynı yazarın aynı yıl içinde birden fazla çalışma varsa (örneğin, 2021),

 • Smith, J. A. (2021). Artificial Intelligence in Healthcare.
 • Smith, J. A. (2021a). Robotics in Manufacturing.

 

Eğer aynı yıl içinde aynı yazarın birden fazla çalışması varsa, bu çalışmaların atıflarında yılları (a, b, c...) gibi ek harflerle ayırın.

 • (Smith, 2021a) ve (Smith, 2021b)
 • Smith, J. A. (2021a). Artificial Intelligence in Healthcare.
 • Smith, J. A. (2021b). Robotics in Manufacturing.

 

Kaynaklar

Kitap:

Tek Yazarlı:

Yazar, A. A. (Yıl). Kitap başlığı (baskı). Yayınevi.

Örnek:

Smith, J. D. (2019). Modern psychology. (7th ed.). London: ABC Yayınevi.

İki Yazarlı:

Yazar, A. A., & Yazar, B. (Yıl). Kitap başlığı (baskı). Yayınevi.

Örnek:

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (2001). Stress, appraisal and coping (1st ed.). New York: Springer Publishing Group.

 

Kitap Bölümü Alıntısı:

Yazar, A. A. (Yıl). Bölüm başlığı. Kitap Editörü Adı (Ed.). Kitap Başlığı (sayfa aralığı). Yayınevi.

Örnek:

Johnson, R. A. (2021). The impact of social media. L. K. Smith (Ed.). Social Media and Society (s. 45-58). ABC Yayınevi.

 

Dergi Makalesi:

Tek Yazarlı:

Yazar, A. A. (Yıl). Makale başlığı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa aralığı. DOI (varsa)

Örnek: Johnson, R. M. (2019). The Impact of Technology on Education. Educational Psychology, 25(3), 345-367. https://doi.org/10.13442/esj.322340

İki Yazarlı:

Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (Yıl). Makale Başlığı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), Sayfa Aralığı. DOI (varsa)

Örnek:

Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2020). Türkçe bir makale. Türkçe Dergisi, 5(2), 123-135. https://doi.org/10.1234/abcd

Üç Yazarlı:

Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (Yıl). Makale başlığı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), Sayfa Aralığı. DOI (varsa)

Örnek:

Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Türk edebiyatında temalar. Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 8(3), 45-57. https://doi.org/10.5678/abcd

 

Elektronik Dergi Makalesi:

Yazar, A. A. (Yıl). Makale Başlığı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa aralığı. URL

Örnek:

Brown, L. K. (2020). The role of artificial intelligence in healthcare. Journal of Health Informatics, 15(2), 78-94. https://www.examplejournal.com/article123

 

Tez:

Yazar, A. A. (Yıl). Tez başlığı (Yayın No) [Doktora tezi, Üniversite Adı]. Yayım yeri.

Örnek:

Clark, E. M. (2018). The impact of climate change on agricultural practices (Yayın no:1071453) [Doktora tezi, XYZ Üniversitesi]. ProQest Dissertations & Theses Global.

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation,]. University of Virginia.

 

Ansiklopedi Maddesi:

Yazar, A. A. (Yıl). Maddenin başlığı. Ansiklopedi Adı, Cilt(Sayı), sayfa aralığı.

Örnek:

Smith, J. P. (2020). Artificial intelligence. Computer Science, 5(1), 123-136.

 

Kongre Bildirisi:

Yazar, A. A. (Yıl, Tarih). Bildiri başlığı [Bildiri Türü]. Kongre Adı, Kongre Yeri.

Örnek:

Karakaş, M., Yılmaz, S., & Ersoy, O. (2022, 10-13 Temmuz). Profesyonel futbolcularda performans ve beslenme ilişkisi: Bir meta-analiz çalışması [Sözel bildiri]. 2022 Spor Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye.

Evans, A. C., Jr., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

 

Daha fazlası için https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples adresini ziyaret ediniz.