Çıkar Çatışması Politikası

InnovatioSports Journal, editörler, yazarlar, hakemler ve diğer paydaşlar arasında potansiyel çıkar çatışmalarını belirlemeyi ve yayın kararlarını etkilememesini sağlamak için bir çıkar çatışması politikası benimsemektedir.

Çıkar çatışması, bir kişinin veya kurumun, karar alma sürecindeki objektifliğini veya güvenilirliğini etkileyebilecek finansal, profesyonel veya kişisel ilişkileri veya bağlantıları içeren durumları ifade eder.

Yazarlar, editörler veya hakemler arasında dergide yayınlanan çalışmalarla ilgili mali ilişkiler, kurumsal bağlantılar, akademik rekabet veya kişisel anlaşmazlıklar gibi potansiyel çıkar çatışması yaratabilecek durumlar mevcut olabilir. Yazarlar, makalelerinin sunumunda potansiyel çıkar çatışmalarını açıkça bildirmelidir. Editörler ve hakemler, herhangi bir çıkar çatışması durumunu tespit ederse, bu durumu makale değerlendirme sürecinde dikkate alacak ve gerekli önlemleri alacaktır.